Pravidla poskytování péče

Abych mohl poskytovat účelnou péči o pacienty i v dalších měsících a letech, zavádím od 1. září 2018 tato pravidla:

V mé ordinaci neexistuje objednací systém, ale v případě, že pacient nemůže stihnout lékaře během ordinační doby, je v nutných případech možnost se domluvit na ošetření mimo ordinační hodiny.
Až na výjimky jsem na mobilu v pracovním týdnu do 18 hodin. Mobil 725541167, pevná linka 516463279.

Pořadí ošetření pacientů: každý pacient si při příchodu do čekárny vyzvedne lístek s pořadovým číslem a dle toho bude ošetřen. Forma pořadových lístků bude upřesněna v dalším olešnickém zpravodaji.

15—20 minut před koncem ordinační doby budou pořadové lístky z čekárny odstraněny. Pacient bez pořadového lístku již nebude ošetřen.

Odbavení pacientů mimo pořadí – bez pořadového lístku budou odbaveni:

1 -Akutní neodkladné případy – vhodné avizovat příchod takového pacienta mobilem.
2 -Sociální pracovnice Chráněného bydlení Olešnice.
3 -Sociální pracovnice DPS Olešnice.
4 -Pacienti přicházející jen na injekci či infuzi.
5 -Pacienti pozvaní k převzetí vyplněného tiskopisu /pojistky, výpis z dokumentace, atd.
6 -Pacienti přicházející jen pro předpis chronických léků, pacient předloží sestře soupis potřebných léků, počet požadovaných balení a sílu léku-např. tulip lo mg. Jakmile se sejde několik požadavků, lékař tyto vyřídí. Není možno brát zřetel na požadavky typu „předpis všech léků“ nebo „všechny léky kromě malého modrého“.

Úterní ordinační doba – dopoledne je vyhrazena pro návštěvu v terénu u pacienta.

Pokud pacient či rodina zjistí, že je návštěva lékaře potřeba, nutné se ozvat lékaři ihned v ranních hodinách, ideálně mezi 7:30 a 10:30.

Situace, kdy je lékař nucen opustit odpolední ordinaci kvůli návštěvě pacienta nemocného několik dní je časovou ztrátou pro pacienty čekající čekárně. Akutní stavy lékař navštíví jiště kdykoli.

Úterní ordinační doba – odpoledne byla již od počátku zřízena za účelem vyšetřeni a ošetření pacientů  v pracovním procesu,dojíždějících pacientů, kteří se jiné dny nedostanou k lékaři a prohlídky závodní péče.

 

Důležité !!! Jelikož stále pracujeme s papírovou dokumentací – zdravotní karty, s nimiž manipulace zabere určitý čas,  je nutné, aby zvláště chroničtí senioři našli před návštěvou lékaře doma chvíli na  rozvahu, které položky/léky,  prostředky zdravotnické techniky,  převozy na sanity,  atd./ budou od lékaře potřebovat v horizontu měsíce,  měsíců,  aby nebyli nuceni kontaktovat  lékaře několikrát během jednoho týdne čistě z administrativních důvodů.

Apeluji na olešnické seniory, aby s výjimkou akutních stavů tuto ordinační dobu respektovali a využívaly jiné pracovní dny. V opačném případě hrozí v lepším případě odbavování pacientů do pozdních večerních hodin.

Úrazové pojistky: pro vyplnění je nutné donést všechny zprávy o ošetření od odborných lékařů.

Prosím pacienty, aby telefonicky nevolali, zda je pojistka sepsána. O vyplněné pojistce bude pacient informován sms nebo v rámci vyšetření jeho či rodinného příslušníka.

Vyzvednutí pojistky: osobně nebo druhá osoba. V druhém případě nutné potvrdit mobilem nebo sms – jméno a rok narození „kurýra“. Tiskopis bude předán v zapečetěné obálce.

Výpis ze zdravotnické dokumentace: možno telefonicky nebo lépe sms požádat o výpis. Bude hotov do druhého dne. Vyzvednutí stejné jak u úrazové pojistky.

Vyšetření pro účely osoby zdravotně postižené nebo pro účely příspěvků na péči – sám se ozvu pacientovi nebo rodině, výzvu od OSSZ dostávám také, termíny si hlídám.

 

 

 

Někteří žadatelé bohužel neví, o co žádají -jednají na popud rodiny či /!!!/ profesionálních sociálních pracovnic. Jejich žádost je občas již předem odsouzena k zamítnutí -nesplňují daná kritéria. Slýchávám, že je podání žádosti „nic nestojí“. Opak je pravdou, pacienti ztrácejí to nejcennější co mají-čas a energii svého lékaře. Tyto časově poměrně náročné formuláře vypisuji po večerních hodinách a o víkendech. Uvítal bych, kdyby se se mnou žadatelé před podáním žádosti spojili, proberu s nimi jejich šance na kladné vyřízení žádosti.